Seka Aleksić je igrala je igru “gluvih telefona” sa Sašom Vidićem, ali je umesto zadatih reči čula nešto drugo.

Sašin zadatak je bio da Seki kao zagonetnu reč objasni reč – kreditor.

Nakon što je prvi put izgovorio tu reč Seka nije imala pojma šta joj govori. Zatim je Saša ponovio zagonetnu reč, ali je Seka samo slegla ramenima, što je izazvalo salvu smeha u publici.

Kada je Saša počeo da joj reč kreditior razlaže na slogove, pa i na pojedinačne glasove, Seka se okrenula i glasno uzviknula: “Ne jedi  gov*a!”

Kako je sve to izgledalo pogledajte u našem videu.


scandal!Ivan Vučićević, scandal!